Stopka redakcyjna

Vera Birkholz
Biuro do spraw spadkowych
Rheingoldstraße 37
10318 Berlin

Kontakt

Telefon: 030-50378705
Telefax: 030-50378706
E-Mail: parenta@gmx.de

Podatek obrotowy/VAT-ID

DE315901267

Odpowiedzialna za treść

Vera Birkholz
Rheingoldstraße 37
10318 Berlin

Quelle: http://www.e-recht24.de

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

Zgodnie z § 7 ust. 1 TMG – niemieckiej ustawy telemedialnej – jesteśmy jako oferenci usług na ogólnych zasadach ustawowych odpowiedzialni za własne treści na naszych stronach. Jako oferenci usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania przekazywanych nam lub zapisanych w pamięci obcych informacji (§§ 8-10 TMG), względnie do badania okoliczności, które wskazują na naruszenie prawa. Ogόlne zasady ustawowe mogą jednak obligować do usuwania lub blokowania informacji. Odpowiedzialność w tym zakresie powstaje dopiero od momentu, gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. W razie jednak stwierdzenia takiego naruszenia, niezwłocznie usuniemy takie informacje lub zablokujemy korzystanie z nich.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron www osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy również przejąć odpowiedzialności za treść tych stron, za które odpowiada każdorazowo właściciel lub administrator strony. Linkowane strony zostały sprawdzone pod kątem możliwego naruszenia prawa w chwili ich zalinkowania. Na moment zalinkowania i według posiadanej przez nas wiedzy, nie zostały stwierdzone treści niezgodne z prawem. Nie dokonujemy jednak ciągłej kontroli treści zalinkowanych stron i nie ponosimy odpowiedzialności w razie pojawienia się na nich treści niezgodnych z prawem. Po stwierdzeniu takiego naruszenia niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i dzieła zmieszczone przez administratora strony na tychże stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie ich, obróbka, rozpowszechnianie i każdy rodzaj wykorzystywania poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Ściąganie i kopiowanie tych stron jest dopuszczalne tylko w celach prywatnych, niekomercyjnych. O ile treści na tych stronach nie zostały utworzone przez administratora, trzeba uwzględnić prawo autorskie osób trzecich. Zwłaszcza treści pochodzące od osób trzecich zostają oznaczone jako takie. W razie stwierdzenia naruszenia praw autorskich, prosimy o informację, co pozwoli na usunięcie naruszeń.

Oświadczenie odnośnie ochrony danych

Administrator tych stron bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie, przestrzegąc ściśle reguł określonych w ustawach o ochronie tych danych i oświadczeniu o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony www jest możliwe w zasadzie bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach pobierane są takie dane (np. nazwisko, adres lub adres mailowy) odbywa się to zawsze, o ile to jest możliwe, na zasadzie dobrowolności. Te dane bez Państwa wyraźnej zgody nie są przekazywane osobom trzecim.

Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych w internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może wykazywać luki w zabezpieczeniu. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.